Bezplatne uverejňujeme len občiansku inzerciu (jednorazový predaj auta, domu, psa...).  Firemná inzercia je komerčná, podobne aj akákoľvek

opakovaná činnosť či predaj  je platená, bližšie TU.

 

  Inzeráty píšte s DIAKRITIKOU!

(Inzeráty bez diakritiky nemôžu byť uverejnené)

 

 

Občianska inzercia je bezplatná. Komerčná inzercia je TU.