VOX PRESS ®

 s.r.o.

 
 

Tlačiareň a vydavateľstvo Tlač novín samoprepis

                     Home | Services | Portfolio | Forum | Information | Links | About us | -

Menu


» Home
» Kontakt


-

 

 

 


Novíiny - mestské, obecné úrady, firemné noviny a pod., firemné tlačivá, bloky s firemným logom - samoprepis a pod.


Celoslovenské inzertné noviny INZERÁT

Vydáva Vydavateľstvo  VOX® PRESS od roku 1990. Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava.  Občianska inzercia je bezplatná.

Registrácia: MK SR 67/ 90,  EV 3007/ 09, medzinárodné indexové číslo: 42429,

ISSN 1335-4760.  

Noviny sú v predaji v novinových stánkoch na celom území Slovenska  cez distribútora Mediaprint Kapa.


PRIDAŤ INZERÁT ZADARMO (len občianske inzeráty)


PLOŠNÁ INZERCIA KOMERČNÁ (firmy)

INZERÁT - celoslovenské inzertné noviny