VOX PRESS ®

 s.r.o.

 
 

Tlačiareň a vydavateľstvo Tlač novín samoprepis

                     Home | Services | Portfolio | Forum | Information | Links | About us | -

Menu


» Home
» Kontakt
» Mapa


-

 

 

Tlačiareň a vydavateľstvo VOX® PRESS. s.r.o.


Tlač novín (mestské, obecné úrady, firemné noviny a pod.), firemné tlačivá (bloky s firemným logom - samoprepis a pod.)


Celoslovenské inzertné noviny INZERÁT

Vydáva Vydavateľstvo  VOX® PRESS od roku 1990. Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava.  Občianska inzercia je bezplatná.

 Registrácia: MK SR 67/ 90,  EV 3007/ 09, medzinárodné indexové číslo: 42 429, ISSN 1335-4760.  

Inzeráty v tlačenej verzii inzertných novín INZERÁT, sú uverejňované v predstihu cca 10 dní. Noviny sú v predaji v novinových stánkoch na celom území Slovenska  cez distribútora Mediaprint Kapa.


PRIDAŤ INZERÁT ZADARMO (len občianske inzeráty) cez web


PLOŠNÁ INZERCIA KOMERČNÁ (firmy)

INZERÁT - celoslovenské inzertné noviny

Free Stuff: Wallpaper - Screensaver - Game - Video - Emoticon - Clipart - Icon - Myspace - Tattoo - Template - Image Hosting

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates